ชาวไทยเชื้อสายจีนนับร้อยคนในพื้นที่ตำบลบึง ตำบลหนองขาม คนร่วมประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระกิ้วอ้วงฮุกโจว้มาเป็นประธานในเทศกาลกินเจ

วันที่ (14 ต.ค.) เวลา 09.30 น.ที่บริเวณหน้าพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ (โรงเจบึงไร่ 1) หมู่ 3 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะ ธรรมสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายชัยจิตร รัฐขจร ประธานมูลนิธิสหพุทธธรรมสงเคราะห์(พ่งเลี้ยง)แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะ์ฯและชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ตำบลบึง ตำบลหนองขาม นับร้อยคน ร่วมใจกันสวมชุดขาว มาประกอบพิธีอัญเชิญองค์พระกิ้วอ้วงฮุกโจว้มาเป็นประธานในเทศกาลกินเจ ของพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ โรงเจบึงไร่ 1 ระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2566โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จีนมาทำพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้ามาเป็นประธานในเทศกาลกินเจประจำปีนี้

นอกจากนี้ ในทุกวันช่วงเทศกาลกินเจ ทางโรงเจพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์โรงเจบึงไร่1ได้เตรียมอาหารเจไว้บริการฟรีแก่ทุกท่านที่เดินทางมากราบไหว้องค์เทพเจ้า พร้อมกันนี้ อยากเชิญชวนประชาชนร่วมกินเจในเทศกาล การถือศิลกินเจ สำหรับผู้ที่ได้ถือศีลกินเจนั้นเราก็จะได้ทำบุญทำกุศล โดยการงดบริโภคเนื้อสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ ที่ตลอดปีเราได้ฆ่าเพื่อมาทำเป็นอาหาร ช่วงเก้าถึงสิบวันนี้เราจะได้ลดการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งพิธีกินเจนั้นชาวจีนเรียกว่า “กิ้วอ๊วงเจ” จุดมุ่งหมายของพิธีกินเจก็คือ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า 7 องค์ และพระโพธิสัตว์อีก 2 องค์ และรวมทั้งบูชาดาวนพเคราะห์ และกลุ่มดาวทั้ง 28 กลุ่มในวาระเดียวกัน ผู้ที่สมาทานถือศีลกินเจจะพากันสละโลกียวัตร บำเพ็ญศีล ถือตบะข้อมังสวิรัติ บริโภคแต่อาหารผัก และผลไม้ ไม่กระทำกิจอันเป็นการเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่สัตว์ทั้งมวล