HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กิจกรรมโรงทานจิตอาสา มอบของอุปโภคบริโภค

นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานกรรมการมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา วิหารแปดเซียนแปดริ้ว ประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการโรงเจเม่งเต็กเจตั๊ว ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ร่วมออกโรงทาน ราดหน้า ๓๐๐ ชุด และน้ำส้ม ๓๐๐ ขวด ในกิจกรรมโรงทานจิตอาสา ปีที่ ๗ มอบข้าวสาร ๕ กิโลกรัม จำนวน ๑๐๐ ถุง น้ำดื่ม ๑,๒๐๐ ขวด ให้กับ ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ โภคินวงศ์หิรัญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา และ ข้าวสาร ๕ กิโลกรัม จำนวน ๑๐๐ ถุง น้ำดื่ม ๑,๒๐๐ ขวด ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา​ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

แจกข้าวกล่อง ขนม และน้ำดื่ม จำนวน ๕๐๐ ชุด มาแจกจ่ายให้กับประชาชน ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา หน้ามูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา ปากตรอกข้าวหลาม และหน้ามูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา วิหารแปดเซียน๘ริ้ว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ต.ค.๒๕๖๖

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา