“นายกไก่”มอบ”รองน้อง” ส่งมอบโดมอเนกประสงค์มูลค่า 3 ล้านกว่า ให้มัสยิดกูว่าติ้นอิสลามประชาชน 13 หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ #นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบอาคารโดมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร มูลค่า 3,150,000 บาท ให้กับมัสยิดกูว่าติ้นอิสลาม และใช้งบประมาณของมัสยิดฯ สมทบอีก 1,050,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,200,000 บาท

วัตถุประสงค์ของการส่งมอบอาคารโดมอเนก ประสงค์ในครั้งนี้
เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลโยธะกา ใช้เป็นลานกีฬาต้านยาเสพติดของเยาวชน เป็นสถานที่จัดงานต่างๆ #ใช้เป็นสถานที่ประชุมอบรมสัมมนาของหน่วยงาน และ ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลามด้วย
นอกจากจะมีพิธีเปิดและมอบอาคารโดมอเนกประสงค์แล้ว ทางมัสยิดกูว่าติ้ลอิสลามยังจัดให้มีการอบรมกอรีมูร๊อตตั๊นสัญจร (การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน ทำนองมุร๊อตตั๊น)ให้กับนักเรียนมุสลิม จำนวน 400 คน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา