วัดเขาช่องลมขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี รับ ท้าวเวสสุวรรณลอยองค์ขนาด 4 ซม. เป็นที่ระลึก

วันอาทิตย์ที 12พฤษจิกายน 2566 ในเวลา 11.29 น. ที่วัดเขาช่องลม เพื่อดำเนินการบูรณะปฏิสังขรศาลาการเปรียญ อำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาร่วมทำบุญที่วัดเขาช่องลม แต่ยังขาดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อนำปัจจัยมาดำเนินการบูรณะปฏิสังขรศาลาการเปรียญ ให้แล้วเสร็จ อันจะบังเกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชน และประโยชน์ต่อสาธารณะชนที่จะเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้สืบอายุพระศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย

โดยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญกองกฐินสามัคคี ร่วมเป็นเจ้าภาพประธานอุปถัมภ์-กองบุญละ 2500 บาทรับท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น)ขนาด4.4ซ.ม.จำนวน 4 องค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพประธาน-กองบุญละ 1000 บาท รับท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น)ขนาด 4.4ซ.ม.เนื้อชุบ2เคลงยามาสเตอรพีส 1 องค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพรองประธาน-กองบุญละ 500 บาท รับท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น)ขนาด 4.4ซ.ม. เนื้อชุบทองคำ 1 องค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกรรมการ-กองบุญละ 200 บาท รับท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น)ขนาด 4.4ซ.ม.เนื้อทองแดง 1 องค์ โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออกมาร่วมทำพิธีปลุกเสกท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น)ลอยองค์ในครั้งนี้เมื่อวันที่14ตุลาคม2566 ที่ผ่านมา นำโดย พระครูวิบูลปริยัติกิจ(หลวงพ่อสังขีด) เจ้าคณะอำเภอศรีราชา หลวงปู่ฮก รตนฺธโร (หลวงปู่ฮก)วัดราษฏร์เรืองสุข(มาบลำบิด)พระครูสุขุมธรรมธาดา(หลวงพ่อรวย) พระครูพุทธิศาสต์มุนี (หลวงปู่ทองสุข) วัดหนองฆ้อ จังหวัดระยอง. พระครูประภัศร์โพธิคุณ (หลวงพ่อรัตน์)วัดป่าหวาย พระครูวิมุติธรรมาภิรม(หลวงพ่อส่วน) วัดหนองคล้า พระครูสาทรวรกิตติ์ (หลวงพ่อบุญสืบ) พระครูปลัดจีระพงษ์ ธีรวโร(หลวงพ่อเลี้ยง) วัดจอมเกษ พระครูสุภัทรธรรมธาดา(หลวงพ่อบุญรอด) วัดพันเสด็จใน พระครูปลัดวัณณวัฒน์ กิตฺติธโร (หลวงพ่อสัมพันธ์) วัดเขาช่องลม ซึ่งท้าวเวสสุวรณทรงราหู(ท่านทองล้น)ลอยองค์ทุกเนื้อนี้สร้างขึ้นจำนวนจำกัด เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมทำบุญในงานทอดกฐินสามัคคี

 

ซึ่งทางวัด จะมีวัตถุมงคลสมนาคุณแต่ท่านทั้งหลายที่ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินกับทางวัดตามรายการที่แตกต่างกันไปท่านทั้งหลายร่วมทำบุญกองกฐินได้-ตามหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่ 5930-270341และให้ส่งชื่อและที่อยู่พร้อมเบอร์โทรแล้วสลิปการโอนมูลค่า ไว้กับทางกล่องข้อความเพจวัดด้วย ทางวัดจะคัดแยกเป็นส่วนๆ และหากต้องการมาร่วมบุญที่วัดสามารถรับด้วยตัวเองเลย หรือต้องการให้ทางวัดส่งกรุณาแจ้งด้วยติดต่อสอบถาม 064-170-645 สามารถจองกองกฐินออนไลน์และทางหน้าวัดได้เลย สำหรับท่านที่มีความปรารถนา ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินปี2566 หรือสามารถติดตามทางเพจของวัดเขาช่องลมได้ที่ วัดเขาช่องลม อ.ศรีราชา เพจ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 089-172-6797พระครูปลัดวัณณวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม