งานประเพณีถือศีลกินเจในพื้นที่บ่อวินคึกคัก

เมื่อเวลา09.30 น.ของวันที่ 16 ตุลาคมที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินนายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีและเป็นประธานจุดธูปเปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ โดยเริ่มตั้งแต่ 14-24 ตุลาคม “กินเจ” เป็นการปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ โดยมีศีลเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตนรวมทั้งระลึกถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตนเคารพบูชา การถือศีลกินเจ เป็นเทศกาลที่ปฏิบัติต่อกันมาแต่โบราณกาล มีห้วงเวลา ยึดหลักการปฏิบัติธรรมตามศีล 5 ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากสิ่งที่ทำให้จิตใจมัวหมอง รักษากาย วาจา ใจให้สะอาด เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลักทรัพย์ พูดเท็จหรือข้องแวะในกามคุณ ไม่รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ ไขมันสัตว์ ผักบางชนิดที่มีโทษต่อร่างกาย งดดื่มสุรายาเมาทุกชนิด

 

ซึ่งเมื่อปฏิบัติตามหลักของการถือศีลกินเจแล้วเสมือนหนึ่งร่างกายได้รับการชำระล้างมวลพิษจากสิ่งต่างๆที่เรารับเข้ามาตลอดเกือบหนึ่งปี เชิญประชาชนร่วมถือศีลกินเจและร่วมรับประทานอาหารเจฟรีได้ทุกวันตลอดเทศกาลถือศีลกินเจโดยในช่วงเวลากลางคืนของทุกวันช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ตั้งแต่วันที่ 14 – 24 ตุลาคม 2566 นั้นยังมีพิธีสวดมนต์ภาวนาเดินธูป และในวันที21 ตุลาคม องค์เทพเจ้าจะออกโปรดสาธุชนในพื้นที่ บ่อวิน ตั้งแต่เวลา06.00น. ก่อนจะประกอบพิธีส่งองค์เทพเจ้า “กิ้วอ๊วงฮุกโจ้ว” กลับสู่สรวงสวรรค์ ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 24 ตุลาคม 2566