กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ร่วมงาน “วันตำรวจ”

วันที่ 17 ต.ค.66 นายประชา คล้ายสิงห์ ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค2 / ผู้ทรงคุณวุฒิ กต.ตร.ภ.จว.ฉช. / ประธาน กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะ กต.ตร. และที่ปรึกษา ร่วมกิจกรรมในวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พ.ต.อ.สาธิต มิตรรัก ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ ศาลาชายน้ำวัดโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา
สำหรับในปีนี้ มีพิธีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ที่ล่วงลับไปแล้ว พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดียี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ” สมควรได้รับการยกย่องเชิดซูเกียรติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 50 นาย มอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการตำรวจ จำนวน 97 ทุนๆ ละ 3,000 บาท และมอบเงินช่วนเหลือ ครอบครัวตำรวจ ที่มีญาติที่ต้องดูแล เป็นผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 รายๆ ละ 3,000 บาท

ทั้งนี้ วันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปี ตรงกับวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีการโอนกรมตำรวจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2541 อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม เดิมที วันที่ 13 ตุลาคมนั้นเป็น วันตำรวจไทย แต่เพื่อร่วมแสดงความเคารพเทิดทูนต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระองค์ ดังนั้น พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในขณะนั้น จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงวันตำรวจไทยไปเป็นวันที่ 17 ตุลาคม ของทุกปี

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา