HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมาคมการค้าไทย เหลียวหนิง เชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรม พร้อมเข้าพบสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การ ต้อนรับ นายชนะพล คลังรุ่งเรือง นายกสมาคมการค้าไทย เหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายณพล (สัมภาษณ์) บริบูรณ์ นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ภาคตะวันออก น.ส.นภชนก เหมือนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ ช่วยในการประสานงานและพบปะพูดคุย กับที่ปรึกษารัฐมนตรีวัฒนธรรม เกี่ยวกับเรื่องการให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหว่างไทยและจีน เพื่อเป็นการสนองนโยบาย soft power ของนายกรัฐมนตรี

 

ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน มีมานานกว่า 40 ปี โดยทางสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ให้ความสำคัญกับประเทศไทย และได้มีการเชื่อมความสัมพันธ์มาโดยตลอดทั้งในเรื่องค้า เศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ และหวังว่าการเข้าพบในครั้งนี้ จะเป็นการสืบสานทางด้านวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีนให้ยั่นยืนต่อไปในอนาคต