พาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่ชายแดน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 06.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน นางสาวเอื้อนจิตร ช่วยนก พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายธณกฤษ งามมีศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากมีการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตลาดศรีเพ็ญบ้านเขาดิน ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหาด ชั้น 2 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “กรณีการร้องเรียนร้องทุกข์ ของกลุ่มผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ตลาดศรีเพ็ญบ้านเขาดิน ตำบลคลองหาด

อำเภอ คลองหาด จังหวัดสระแก้ว ที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย จากกรณีไม่มีชาวกัมพูชา ข้ามมาซื้อสินค้า เหมือนเช่นเคย ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง และเป็นผู้จัดเก็บและจัดทำข้อมูล โดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเสนอให้จังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็น แนวทาง การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด จึงต้องจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกของตลาด ตลอดจนข้อมูลสถิติ การค้าต่างๆ บริเวณชายแดน อำเภอคลองหาด ต่อไป

 

นายยุทธนา พึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว