ศาลเจ้ากวนอูบ่อวินร่วมกับศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวิน จัดพิธีแห่เจ้ารอบตลาดบ่อวิน โดยมีประชาชนตั้งโต๊ะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล 2 ข้างทาง

เมื่อเวลา08.00น.ของวันที่21ตุลาคม นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมด้วยนายอเนก สุภาภรณ์ ที่ปรึกษาศีลธรรมสมาคมบ้านบึง ร่วมเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณีแห่เจ้า เข้าทรง เทศกาลถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่บริเวณหน้า ององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ได้จัดให้มีพิธีทรงเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีน เคลื่อนขบวนแห่ไปตามถนนสายต่างๆในพื้นที่ตำบลบ่อวิน เพื่อให้ประชาชนได้ตั้งโต๊ะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ในขบวนแห่ยังมีม้าทรงทั้งหญิง และชายเข้าร่วมพิธี โดยม้าทรงต่างใช้ของแหลมคมทิ่มแทงปาก และใบหน้า และใช้มีดปาดลิ้นเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ประชาชนได้ชม ทำให้ประชาชนตลอด 2 ข้างทางที่ขบวนแห่ผ่านพากันหวาดเสียวไปตามๆ กัน

สำหรับการถือศีลกินเจ เมื่อยกความหมายของคำว่า เจ ในภาษาจีนมีความหมายทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานว่า อุโบสถ คำว่า “กินเจ” ตามความหมายที่แท้จริง คือ การรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน ดังเช่นที่ชาวพุทธในประเทศไทยถืออุโบสถศีล หรือรักษาศีล 8 จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว
แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธฝ่ายมหายาน ไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมเรียกการไม่กินเนื้อสัตว์ไปรวมกับคำว่ากินเจ ซึ่งเป็นการถือศีลไปด้วย และปัจจุบันผู้ที่รับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อ แต่ไม่กินเนื้อสัตว์ก็ยังคงเรียกกันว่ากินเจ ความหมาย คือ คนกินเจไม่เพียงแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ ยังต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดี บริสุทธิ์ สะอาด งดงามทั้งกาย วาจา ใจ เป็นการถือศีลบำเพ็ญธรรมไปด้วยพร้อมกัน จึงเรียกว่า กินเจที่แท้จริง