อำเภอแปลงยาว จัดกิจกรรมแปลงยาวฮาร์ฟมาราธอน 2023 เพื่อหารายได้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 05.05 น. นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานแปลงยาวฮาร์ฟมาราธอน 2023 โดยมี นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอแปลงยาว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้รักในการออกกำลังกาย ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปออกกำลังกายด้วยการเดินหรือวิ่ง เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแปลงยาว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา