HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“อปพร.ท่ากระดาน” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “อาสาสมัครและองค์กรดีเด่น” ระดับชาติ ปี 2566

วันที่ 22 ต.ค.66 นายทรัพย์ทวี กุลสารี นายกอบต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับ นายทองอินทร์ มุงคุณ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สังกัดศูนย์ อปพร.อบต.ท่ากระดาน ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาส “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย” (21ต.ค.) ประจำปี 2566 จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) จัดโดย กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมไทยต่อไป ณ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กทม.

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา