กต.ตร.เมืองฉะเชิงเทรา มอบใบประกาศเกียรติคุณ ตร.จร.ดีเด่น เชิดชูเกียรติและเสริมกำลังใจ

วันที่ 25 ต.ค 66 เวลา 10.00 น. นายเจริญ มหาโภคา รองประธาน กต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ด้านงานจราจร นายประชา คล้ายสิงห์ ประธาน กต.ตร. ผู้ใหญ่มานัส โท้เป๋า ประธานที่ปรึกษา กต.ตร. นายเอกขัย แก้วบุญตรี นายเชิดชัย บัณฑุเจษฎา นายพนา ศรีสุข ร่วมประชุม กต.ตร.ด้านงานจราจร โดยมี พ.ต.ท.เตชทัต เนตรุวงค์ รอง ผกก.จร.สภ เมืองฉะเชิงเทรา พ.ต.ต.ประจักร์ บุญณะอินทร์ สว.จร. และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่ว่างเว้นจากภารกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น2 สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

ในที่ประชุมรับทราบผลการปฎิบัติงานจราจร เดือนกันยายน- ตุลาคม รับทราบปัญหา อุปสรรค และพิจารณาข้อร้องเรียนจากประชาชนผ่านองค์กร กต.ตร.ภาคประชาชน จากนั้นได้มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัล แก่ ข้าราชการตำรวจในสายงานจราจร ที่มีผลงานดีเด่น และผลงานจับกุมอาวุธปืน จำนวน 3 นายคือ ร.ต.ท.ธนัท ธนะวุฒิเมธี รอง สว.จร. ด.ต.ชัยวุธ ขัดทา ผบ.หมู่ จร. และ ส.ต.ต.กิรติ ทองคำ ผบ.หมู่ จร.(รับ 2 รางวัล ตร.ดีเด่น และจับกุมอาวุธปืน) เพื่อเชิดชูเกียรติและเสริมกำลังใจ ตำรวจจราจรผู้ปฎิบัติงานด้วยความตั้งใจ

 

อาษา/ปรีญภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา