HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองนายก อบจ. มอบถุงยังชีพ 650 ชุด บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลหมอนทอง หนามแดง และคลองหลวงแพ่ง

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา นายสุนทร พานแก้ว นายสุเทพ ศิริจำรัส สมาชิกสภา อบจ. นางนุชนารถ ยุววรรณ ปลัด อบจ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหมอนทอง 300 ชุด ตำบลหนามแดง 200 ชุด และตำบลคลองหลวงแพ่ง 150 ชุดรวมถุงยังชีพ จำนวน 650 ชุด

โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีนายจำเริญ จันทร์เทศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง นางสุกัลยา ตันหนึง รอบคอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง นายพัสธร สิทธิการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และอปพร. ในพื้นที่แต่ละตำบล ร่วมดูแลความเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งจุดการลงทะเบียน จุดรับมอบ การนำถุงยังชีพส่งมอบให้ประชาชนที่ไม่สามารถออกมารับด้วยตนเองได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา