HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชวนเที่ยวงาน เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 12

จังหวัดเลย โดยอำเภอภูเรือ จากการการอำนวยการของ นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ กำหนดการจัดงาน” เทศกาลต้นคริสต์มาส” อำเภอภูเรือได้เนรมิตพื้นที่กว่า 5 ไร่ ให้เป็นสวนคริสต์มาส ไม้ดอกไม้ประดับ และปรับตกแต่งาด้วยโคมไฟหลากหลายสีสันสวยงามตระการตา ตลอดจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอภูเรือ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกอุดหนุนผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 7 แห่ง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอภูเรือ

 

 

 

 

ทั้งนี้ อ.ภูเรือ สนองนโยบายและโครงการ-กิจกรรมของจังหวัดเลย ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายตลอดทั้งปี เพื่อให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยว มุ่งหวังให้มีนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

 

 

 

การจัดงานดังกล่าวนี้ในช่วงฤดูแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดเลยช่วง ไฮซีซัน ”High Season” โดยตั้งแต่เดือน 24 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 รวมกว่า 3 เดือน ปีนี้จะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานต้นคริสต์มาสภูเรือ ด้านหลังที่ว่าการอำเภอภูเรือ-ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชนทุกกลุ่ม วัย ได้มีโอกาสแวะชมความงามของธรรมชาติภูเรือ แปลงเกษตรสวนไม้ดอก- ไม้ประดับเมืองหนาว ร่วมชมงานเทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นและทะเลหมอกยามเช้า ด้วย.

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าว จ.เลย