HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ภาคประชาสังคม เครือข่ายอนุรักษ์ เยาวชนเขาใหญ่ หนุนโคราช ดันนโยบาย”อีเวนท์ปลอดขยะ”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ เปิดเผยว่า ทางสมาคมท่องเที่ยวฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารปากช่อง ชมรมฮักเขาใหญ่ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ และเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา เตรียมแถลงข่าวใหญ่ เร็วนี้ เกี่ยวกับการจัดงานอีเว้นท์ขนาดใหญ่ในพื้นที่เขาใหญ่-ปากช่อง

สำหรับพื้นที่อำเภอปากช่อง หรือแม้แต่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ยังเป็นผืนป่าใหญ่ที่อุดมไปด้วยสังคมพืชหลากหลายประเภท ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแหล่งอากาศดีอันดับ 7 ของโลก ที่มีธรรมชาติงดงามบริสุทธิ์ที่สุด เป็นแหล่งบ้านพักตากอากาศอันดับต้นๆ ของเหล่าเศรษฐีเมืองไทย

 

 

 

 

 

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ กล่าวอีกว่า อยากเห็นเขาใหญ่-ปากช่อง เป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน โดยชวนเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชนมาช่วยกัน มีเป้าหมายหลักคือ ทำให้เขาใหญ่ เป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด กระตุ้นผู้ประกอบการในพื้นที่เขาใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงให้หันมาใช้พลังงานสะอาดซึ่งเป็นอีกหนึ่งในแนวทางการมุ่งสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) สุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) ภายในปี ค.ศ.2065-2070”

 

 

 

โดยปีนี้ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมกับเครือข่าย มีแผนการจัดการเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากงานคอนเสิร์ต “มัน ใหญ่ มาก” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคมนี้ จัด จุด จอด 24 ชั่วโมง บริเวณเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์ม( กม.9) และหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อกระจายความแออัดในพื้นที่การเข้างาน กระจายรายได้ให้กับชุมชน ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ขายสินค้าที่ระลึก ที่มาออกร้านในจุดจอด จัดจุดคัดแยกขยะ ตัวอย่างการจัดงานแบบ Green Model เชื่อมต่อการจราจรโดย TOKO Superapp ราคาที่เป็นธรรม จุดบริการด้านข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว Information Center และจุดบริการชาร์จ EV Station กระจายไปยังร้านอาหาร โรงแรม พื้นที่ต่างๆ

 

 

 

 

ขณะที่เรื่องสำคัญมากที่สุด คือ ปัญหาขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เราจะมีการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม นำน้องนักเรียน เยาวชน กลุ่มเรารักษ์ปากช่อง โรงเรียนปากช่อง และโรงเรียนอื่นๆ รณรงค์การคัดแยกขยะ การไม่ทิ้งขยะ การจัดงานอย่างมีจิตสำนึก “ไม่ทิ้ง ไม่เท ไม่รวม” x Waste Collection การรณรงค์การใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกบูธของเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

พร้อมดูแลให้ข้อมูลและข่าวสารด้านการท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการสมาคมฯ และชมรมฯ ไกด์ท้องถิ่น การจัดการช่วยแบ่งเบาการจราจรอย่างเป็นธรรมโดย TOKO Superapp Local Appที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงใจและไม่เอารัดเอาเปรียบ อีกด้วย.

 

 

 

 

 

ประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าว จ.นครราชสีมา รายงาน