HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะสงฆ์ศรีราชาทำพิธีบวงสรวงสวดถอนโบสถ์วัดเขาน้ำซับสิทธิวนารามเสริมสิริมงคล

เมื่อวันที่7 พฤษจิกายน เวลาประมาณ14.00น. ณ อุโบสถวัดเขาน้ำซับสิทธิวนาราม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พระครูปริญัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคม ได้เป็นประธานนำพิธีบวงสรวงสวดถอนสมานสังวาส-ติจีวราวิปปวาส พระสงฆ์ 109 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ภายในอุโบสถ พระสงฆ์ 4 คู่

 

ทำพิธีสวดถอนพร้อมพระอันดับทั้งหมดทำน้ำมนต์ถอนโบสถ์ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักร พระสงฆ์ทรงวิทยาคุณ 8 รูป เจริญจิตภาวนา พระสงฆ์สวดมหานาค 4 รูปสวดจุดเทียนชัย สวดมหานาค สวดดับเทียนชัย

โดยมีพระสงฆ์ทรงวิทยาคุณ นั่งเจริญภาวนา โดยวัดเขาน้ำซับสิทธิวนาราม ได้กำหนดจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกสีมาในวันที่9-18 กุมภาพันธ์ 2567