HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ป.ป.ท.2 ลงพื้นที่เกาะล้านตรวจสอบปัญหา จนท.เรียกรับผลประโยชน์การรุกล้ำทะเล

วันที่ 9 พ.ย.66 น.ส.อรณิช สุขบาล ผอ.ปปท.เขต 2 บูรณาการเจ้าหน้าที่ ปปท.เขต 2, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน, แกนนำเครือข่ายภาคประชาสังคมป้องกันการทุจริตจังหวัดชลบุรี และสภาองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรุกล้ำพื้นที่สาธารณะประโยชน์บริเวณชายหาดบนเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้นั่งเรือเร็วสำรวจรอบเกาะก่อนเข้าประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ห้องประชุมสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

 

น.ส.อรณิช สุขบาล ผอ.ปปท..เขต 2 เปิดเผยว่า การดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเรียกรับผลประโยชน์ในการก่อสร้างล่วงล้ำลำน้ำหรือรุกล้ำพื้นที่ทางทะเลแต่ไม่ขอระบุว่าบริเวณไหน เพราะวันนี้ได้มาตรวจสอบหาเหตุผลที่มาที่ไปเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพราะเราอยู่กับชาวบ้านจะทำงานแบบหักด้ามพร้าด้วยเข่าไม่ได้ ไม่ได้ต้องการจะมาเอาผิด แต่จะมาพูดคุยร่วมกัน โดยการบูรณาการในวันนี้ได้ร่วมกับชุมชนเกาะล้านในการสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านบนเกาะด้วย ซึ่งต้องพูดคุยหาแนวทางที่ดีที่สุดร่วมกัน

 

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันนี้ นอกจากจะเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้ว ยังเป็นการสร้างกระแสความตื่นตัวให้ประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาพิทักษ์รักษาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของประเทศให้คงสภาพความสมบูรณ์ไว้ได้ สำหรับประชาชนที่มีข้อมูลต่างๆ สามารถร้องเรียนแจ้งเบาะแส และปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากการปฏิบัติงานหรือจากโครงการที่รับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ไปยังสายด่วน ป.ป.ท. 1206 เว็บไซต์ www.pacc.go.th หรือโทร. 033-004 537-8 สำนักงาน ปปท.เขต 2

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยการจัดทําข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กํากับและตรวจสอบ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ ติดตามและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในภาครัฐ แสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการทางวินัยและคดีกับผู้กระทําผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง