HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยเพื่อสนับสนุนงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายวรนัฐ ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยเพื่อสนับสนุนงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย

 

กระทรวงมหาดไทยขอรับการสนับสนุน ผีเสื้อผลิตจากผ้าไทยประจำจังหวัด หรือผ้าไทยตามความเหมาะสม เพื่อใช้สำหรับงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ร้านกาชาดกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่8-18 ธันวาคม 2566 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยเป้าหมายจำนวน 80,140 ตัว และเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้รับการประสานให้จัดทำผีเสื้อผลิตจากผ้าไทยประจำจังหวัด

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา