HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

แม่ทัพภาค 1 ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงาน พล.ท.ชิษณุพงษ์ รอดศิริ แม่ทัพภาค1 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กองกำลังบูรพา โดยมี พลตรี เทพพิทักษ์ นิมิตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา พลตรี ชาลี ไกรอาบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 พันเอกกิตติ ประพิตรไพศาล รองผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด พ.ต.อ.เกษม วงศ์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชนผู้สูงอายุตามแนวชายแดน ให้การต้อนรับ โดย แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับฟังการบรรยายสรุป การปฏิบัติงานที่สำคัญของ กองกำลังบูรพา พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางให้กับกองกำลังบูรพา สำหรับปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบาย เเละเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาค 1 ได้ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต และสวัสดิการของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน ผู้บังคับหน่วยที่สำคัญในพื้นที่ เพื่อประสานความสัมพันธ์ และความร่วมมือ ระหว่างฝ่ายความมั่นคง
จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุของหน่วยเฉพาะกิจป้องกันชายแดน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้กำลังปฏิบัติตามแผนป้องกันชายแดน กรณีเกิดสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยในระหว่างการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ

แม่ทัพภาค 1/ผู้บัญชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้มอบผ้าห่มกันหนาว ในกิจกรรม “อุ่นกาย อุ่นใจ คลายหนาว” โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 200 ผืน ให้เเก่ประชาชนผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อเป็นการดูเเลสุขภาพในห้วงฤดูกาลนี้ พร้อมทั้งได้ให้กับนักเรียนในพื้นที่ อ.คลองหาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน รวมถึงเยาวชนในพื้นที่จัดกิจกรรมกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน มอบถังน้ำ1,500 ลิตรของมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ให้กับหมู่บ้านที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 4 หมู่บ้าน มอบทุนการศึกษาบุตรของผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดในพื้นที่ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วโดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากมูลนิธิพุทธภูมิธรรม จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน24,500 บาทต่อไป

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว