HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

(12 พ.ย. 66) ได้มีพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน พ.ศ 2566 ของ บริษัทฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นำโดย นายยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี รวมยอดเงินทั้งสิ้น 2,144,669.82 บาท โดยมี นายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และคณะ ให้การต้อนรับและร่วมในพิธี
นายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ซึ่งถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักจริยธรรมและการบริหารจัดการที่ดี ในการนำไปสู่ต้นแบบของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้สนับสนุน และมอบสิ่งของให้แก่หน่วยงานในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง

ดังนี้
1) มอบไฟฟ้าสว่างโซล่าเซลล์ จำนวน 50 ชุด พร้อมติดตั้ง มูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะสีชัง นำไปติดตั้งบริเวณ จุดเสี่ยง และจุดอันตรายในพื้นที่ รวมถึงมอบให้แก่ มัสยิด อบูอุบัยดะห์บินยัรรอฮ์ 2) มอบอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ และแป้นบาสเกตบอล จำนวน 103,300 บาท ให้แก่โรงเรียนเกาะสีชัง และ 3) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง จำนวน 20,000 บาท