HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เตรียมรับลอยกระทงเปิดถนนสายวัฒนธรรม ไหว้พระอายุกว่า400ปี และชมไฟแสงสีสวยงาม

หลายพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีเตรียมตกแต่งสถานที่ประดับไฟแสงสีต้อนรับเทศกาลลอยกระทงปี 2566 ที่จะถึงนี้ อย่างเช่นบริเวณ วัดตะปอนใหญ่ ตำบลตะปอน อ.ขลุง มีการจัดประดับตกแต่งอุโมงค์ไฟขนาดใหญ่

โดยการติดตั้งไฟคร่อมบนสะพานบริเวณบริเวณหน้าวัด และประดับตกแต่งไฟแสงสีในบริเวณลำลอง ที่ไหลผ่านระหว่างตำบลตะปอน ไปถึงตำบลเกวียนหัก และไหลลงสู่ทะเล สำหรับไฮไลท์ของวัดตะปอนใหญ่ แห่งนี้ยังมีอุโบสถ เก่าแก่อายุ 276 ปี ให้เข้าไปกราบไหว้ พระพุทธรูปโบราณ สำหรับวัดแห่งนี้ ถูกสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย เมื่อ พ.ศ. 2290 เดิมมีชื่อว่า วัดโพธิธาราม อ่านว่า โพ-ทา-ราม สาเหตุเพราะวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ปกคลุมเจดีย์เก่าอยู่ขึ้นบริเวณริมคลองตะปอนใหญ่ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดตะปอนใหญ่”

สวดอีกหนึ่งวัด คือวัดเกวียนหัก ก็ไม่แพ้กันมีการจัดประดับตกแต่งไฟแสงสีทั่วบริเวณวัดโดยเฉพาะตามต้นไม้ใหญ่สำหรับไฮไลท์ของวัดนี้ ทำสระน้ำรอบอุโบสถเก่าแก่ให้มีการลอยกระทงรอบอุโบสถเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี พร้อมจัดน้ำตกขนาดใหญ่ไว้ให้สำหรับถ่ายรูป โดยวัดนี้ตั้งอยู่ ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง การเดินทางใช้ถนนสายล่าง (ขลุง-พลิ้ว) ก็จะได้ชมบรรยากาศความสวยงามของแสงไฟได้ทั้ง2วัด เก่าแก่ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนัก

 

สมเศียร โชติสนิท ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดจันทบุรี