HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท สำหรับซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และกรวยจราจรจำนวน 50 อัน ให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง และมอบกรวยจราจรจำนวน 200 อันให้กับอำเภอศรีราชา

นายถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท สำหรับซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลของรัฐตามข้อผูกพัน EIA ประจำปี 2566 แก่โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตามข้อตกลงมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะดำเนินการโครงการท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาฯ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ สถานพยาบาลของรัฐด้วยการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งสถานพยาบาลของรัฐ อยู่ในเขตความดูแลรับผิดชอบของ คลังน้ำมันศรีราชา และคลังก๊าซเขาบ่อยา โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการดำเนินงานตามกฏหมาย ของคลังภาคตะวันออก

โอกาสนี้ได้มอบกรวยจราจรจำนวน 50 อันให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อไว้สำหรับใช้งานภายในโรงพยาบาล รวมทั้งมอบกรวยจราจรให้กับอำเภอศรีราชา จำนวน 200 อัน เพืีอใช้ในกิจการของทางอำเภอศรีราชาอีกด้วย