HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้บริหารโรงแรมสวอนเลค สัตหีบ ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดสัตหีบ

ที่ วัดสัตหีบ(วัดหลวงปู่อี๋) .สัตหีบ .สัตหีบ .ชลบุรี  พระชิคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋)  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทุบ สร้างศาลาการเปรียญ โดยมี คุณ สุพิสิฐ คุณ พรรณธิตยา วิศรุตธำรงกุล ผู้บริหารโรงแรมวอนเลค สัตหีบ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ซึ่งภายในงานทอดกฐิน สามัคคีมีพุทธศาสนิกชน และประชาชนผู้ใจบุญมีน้ำใจนำอาหาร คาวหวาน น้ำ ขนม ในหลายประเภท มาให้บริการประชาชนที่มาร่วมในงานบุญ ได้รับประทานฟรีอีกด้วย

พระชิคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ (หลวงพ่ออี๋)  กล่าวว่า การทอดกฐิน เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง และการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนในการซ่อมแซม บูรณะปฏิสังขรณ์ อุโบสถและ เสนาสนะสงฆ์วัดสัตหีบ ในวันนี้ยอดเงินในการทอดทอดกฐิน สามัคคีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  4,288,741.25 บาท จึงขออนุโมทนากับทุกท่าน