HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อาจารย์เมย์ ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง เป็นวิทยากรในงานสัมมนา หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง รุ่นที่ 1

มีรายงานว่า ดร.ภารุดารัศมิ์ เบญญจินดาพิศุทธ์ หรือ อาจารย์เมย์ ซินแสฮวงจุ้ยแก้ดวง ซินแสชื่อดังของประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในงานสัมมนา “หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) รุ่นที่ 1” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ทั่วฟ้าเมืองไทย รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 ท่าน อาทิ เช่น นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร รองอธิบดีกรมที่ดิน, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, นางเพ็ญทูล อยู่วิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม๊กซ์ พรอพเพอร์ตี้ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด, นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, นายมนตรี ศรีสกุลเมฆี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มทีซีซี ไพรเวท คอมปานี, พรทิวา นิพาริน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท รัชดาเรียลเอสเตท จำกัด, คุณเขมฤดี จันทร์คง กรมธนารักษ์, นายมนต์ชัย ธีระวรกุล ธนาคารอาคารสงเคราะห์, นายคมกฤษ แป้นโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฎิรูปที่ดิน, นายมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ประธานบริษัทไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด, นายพิพัฒน์ รัตนคช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด, นางสาวภัสสร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม กรรมการผู้จัดการบริษัท เซ็นส์ อินโฟ เทค จำกัด และ นางสาวรมนต์อร บุญเรือง ประธานบริหารบริษัท วีอาร์ โกลบอล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นต้น

 

ทั้งนี้การบรรยายเรื่องความรู้ในหัวข้อ “รวยไม่หยุด ด้วยฮวงจุ้ย กับ 12 ฮวงจุ้ยเงินรั่วไหล” ซึ่งฮวงจุ้ยที่ผิดอาจส่งผลให้เรามีรายจ่าย เจ็บป่วย มีคดีความ หรือแม้แต่ถูกโกงได้ การมีความรู้และอยู่อาศัยในบ้านที่ถูกต้อง เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงผู้ที่อยู่อาศัย ให้มั่งมีศรีสุข

 

สำหรับอาจารย์เมย์ เป็นซินแสฮวงจุ้ยที่มีผลงานการช่วยเหลือผู้คน และจิตอาสางานสาธารณะประโยชน์มากมาย มีแรงบันดาลใจ ช่วยเหลือผู้คนทั่วไทย ทั่วโลก ให้มีความสุข พ้นจากความทุกข์อันเนื่องมาจากฮวงจุ้ยผิด มีลูกศิษย์พลิกชีวิตหลายล้านคนทั่วโลกกว่า 35 ประเทศ