HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทอดถวาย ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยมี พลเอกชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ.

เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร รับมอบผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ จ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดฉะเชิงเทรา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

สำหรับยอดเงินร่วมทำบุญในครั้งนี้มีจำนวน ยอดเงิน 3,660,477.83 บาท เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา