HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และ กำกับดูแลการทาสีราวสะพานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

นางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด พร้อมด้วยนางสุธาสินี วิถีธรรมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และกำกับดูแลการทาสีราวสะพานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม บริเวณสะพานข้ามคลองขโมยริมถนนพระยาสัจจา ข้างวัดเมืองใหม่ ตำบลเสม็ด