HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนบ้านบ่อวิน ลิขิตราษฎร์บำรุง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน บ่อวินเกมส์ 66 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24พ.ย. ที่ สนามกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านบ่อวิน(ลิขิตราษฎร์บำรุง) ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายอาคมเจตน์ พันเฉลิมชัยโชคนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายสงกรานต์ ภาชนะ อดีต สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี และนายเสน่ห์ กระต่ายเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินคณะกรรมการสถานศึกษาได้ร่วม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาสีภายใน บ่อวินเกมส์ 66

โดยมีนางกนกรักษ์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ สำหรับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้มี นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 4สีได้แก่ สีชมพู สีเขียว และ สีเหลือง สีฟ้า โดยเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน แบ่งการแข่งขันกีฬาเป็น 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ กรีฑา และกีฬาพื้นบ้านและกีฬาEsportโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้ความรักความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นงานเป็นทีม การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในชั่วโมงชุมนุม และชั่วโมงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และลดผลกระทบต่อเวลาเรียนของนักเรียนน้อยที่สุด เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดและกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างคณะครูกับผู้ปกครอง