HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566 ปีที่ 133

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมือง พิธี จุดธูปเทียน บวงสรวงปู่ท้าวมหาพรหม พร้อมด้วย นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนร่วมพิธี ต่อจากนั้น เวลา 07.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566 ปีที่ 133 โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรานายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว และประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธี

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัด “งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2566 ในวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี สำหรับปี พ.ศ. 2566 ตรงกับวันที่ 24 พฤศจิกายน นี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2566 จำนวน 12 วัน 12 คืน เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง และการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมภายในงานมีมากมาย ได้แก่ พิธีบวงสรวง พิธีเปิดงาน ขบวนแห่องค์หลวงพ่อโสธรทางบกและทางน้ำ โดยธนาคารกรุงไทยนำ ริ้วขบวนแห่ยิ่งใหญ่ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น นำโดย “ณเดชน์ คูกิมิยะ” การจัดโต๊ะหมู่ถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธร กิจกรรมงานลอยกระทง กิจกรรม“ วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด” การแข่งขันเจ็ทสกี ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการแข่งขันเรือพายพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดนิทรรศการ การออกร้านของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สิ่งของอุปโภคบริโภค และการออกบูธของชมรมแม่บ้านมหาดไทย งานเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล การละเล่นพื้นบ้าน อาหารคาวหวาน ผลไม้ตามฤดูกาล ชมการแสดง แสง สี เสียง จากศิลปินดังทุกค่ำคืน นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนนักท่องเที่ยว เข้าเที่ยวชม “งานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสนาม หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา