HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชมรมชาวจันทบุรีจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล วิ่ง วิว วัง BE STRONG AND NEVER GIVE UP ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี เพื่อรำลึกถึงวันพระราชสมภพครบ 119 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ของสมเด็จพระนางเจ้า รำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านซึ่งทรงสร้าง คุณประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ชาวจันทบุรี ทางด้านการศึกษา การสาธารณสุข การสร้างอารยธรรมเมืองจันทบุรี ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีฯ โรงพยาบาลพระปกเกล้าฯ สโมสรไลออนส์จันทบุรีฯ สมาคมชาวจันทบุรีฯ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรี สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน ชมรมคนรักเสียงเพลงจันทบูร และภาคประชาชนอื่นๆ เป็นผู้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน สถานที่จัดกิจกรรมคือ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันอาทิตย์ 24 ธันวาคม 2566 เป้าประสงค์หลัก ระดมกองทุน “มูลนิธิประชาธิปก”ระดมเงินทุนการศึกษาวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีฯ ระดมเงินกองทุนช่วยเหลือประชาชนให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าๆ

ระดมเงินกองทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้กับสโมสรไลออนส์จันทบุรีฯ และสมาคมชาวจันทบุรีฯ เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ฯส่งเสริม-รุกเร้าให้ชาวจันท์ออกกำลังกายและสร้างการหยั่งรู้ในความสำคัญของคาร์บอนเครดิตในการปลูกบรรดาพรรณไม้ตามรอยพระองค์ท่าน การสร้างความเท่าเทียมระหว่างคนปกติกับผู้พิการ เป้าหมาย
เพื่อให้ผู้พิการชาวจันทบรีราว 1.5 หมื่นคน ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสัมผัสความเท่าเทียม

เพื่อหารายได้สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับผู้พิการให้ได้มีโอกาสออกกำลังกายและก้าวออกสู่โลกภายนอก ส่วนประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น
ประเภทฟันรัน(Fun Run) ระยะ 4.5 กิโลเมตร
ประเภทมินิมาราธอน (Mini-M.) ระยะ 9.7 กิโลเมตร
การที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงที่ชมรมชาวจันทบุรี หรือสแกน QR Code ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สมเศียร โชติสนิท ผู้สีขาวประจำจังหวัดจันทบุรี