HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ใหญ่ใจดี ซ่อมแซมไฟสนามบอล หนองตะเคียน ทำให้น้องๆลูกหลาน และ ประชาชน ในพื้นที่ มีกิจกรรมได้ออกกำลังกาย

ผู้ใหญ่ใจดี ซ่อมแซมไฟสนามบอล หนองตะเคียน เนื่องด้วยไฟสนามบอลฟุตซอล ภายในหนองตะเคียน เกิดชำรุด ทาง พลเรือโท ชยุต นาเวศภูติกร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ นายพนธกร ใคร่ครวญ ผู้บริหารหมู่บ้านนาวีเฮาส์ นายวสรร (เบี้ยว) เตียวเจริญ ผู้บริหารร้านแก๊สเตียวเจริญสัตหีบ ร่วมกันซ่อมแซมไฟสนามบอล ให้สว่างไสวอีกครั้ง ทำให้น้องๆลูกหลาน และประชาชน ในพื้นที่ มีกิจกรรมได้ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพแข็งแรง ในชุมชน