HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ไม่ทอดทิ้ง กระดูกสันหลังของชาติ ทหารพราน13 ลงแขกเกี่ยวข้าว ช่วยเหลือ ผู้พิการ ชายแดนสระแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงาน พ.อ.กรินทร์ อุตสาหะ ผบ.ชค.ทพ.13 สั่งการให้ พ.ท.อดิศักดิ์ ดาวเรรัมย์ เสธ.ชค.ทพ.13 และ เจ้าหน้าที่ทหารจาก ร.12 พัน1รอ.จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือครอบครัว นายทรัพย์ ใยสำลี อายุ 68 ปีเกษตรกร บ้านคลองยางนอก หมู่ 8 ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นผู้พิการ ที่ได้รับผล กระทบจากทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนในพื้นที่ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งปีนี้ได้ผลิตข้าวนาปี จำนวน 4 ไร่ เป็นเกษตรกร ที่มีฐานะยากจนรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อน

 

” ด้านทหารพรานที่ 13 และกองกำลังบูรพา จึงร่วมกันลงพื้นที่ ช่วยเกี่ยวข้าวในเนื้อที่กว่า 4 ไร่ เริ่มตั้งแต่กระบวนการเกี่ยวข้าว มัดข้าว สีข้าว ขนข้าวเข้ายุ้ง จนเสร็จภารกิจ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่ นายทรัพย์ เกษตรกร” ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร โดยเร่งด่วน และเป็นการ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายในหลวง”

ทั้งนี้ผู้นำหมู่บ้านและ นายทรัพย์ ใยสำลี ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานทหารพรานที่13 และกองกำลังบูรพา จังหวัดสระแก้ว ที่ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต จะลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากครอบครัว ตนเองพิการ ไม่มีเงินที่จะจ้างเครื่องจักรกล หรือจ้างคนงานในการเก็บเกี่ยวข้าว และหากต้องเก็บเกี่ยวข้าวเองตามลำพัง จะทำให้ล่าช้า ส่งผลกระทบทำให้ข้าว แห้งกรอบ ร่วงหล่นเสียหาย จนทำให้ครอบครัวเดือดร้อนได้ ” ก็ขอขอบคุณทหารพรานที่ 13 และกองกำลังบูรพา ที่ให้ความช่วยเหลือ

ภาพ/ข่าว ยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.สระแก้ว