HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองพลทหารราบที่ 11 และหน่วยขึ้นตรง เพื่อตรวจความพร้อมของกรมทหารราบเฉพาะกิจ ขีดความสามารถในการฝึกร่วมผสมของหน่วย การพัฒนาศักยภาพของกำลังพล พร้อมเปิดศูนย์ตัดเย็บกรมทหารราบที่ 112

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่สนาม ฮ.ชั่วคราว ภายในกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี // พลโท ชิษณุพงศ์ รอดศิริ แม่ทัพภาคที่ 1 นำผู้บังคับหน่วยกำลังรบขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 1 ร่วมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม กองพลทหารราบที่ 11 โดยมี พลตรี เอกอนันต์ เหมะบุตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชากองพลทหารราบที่ 11 ให้การต้อนรับ

โดยแม่ทัพภาคที่ 1 และคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายการเสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ในด้านการฝึก รวมถึงอาคารสิ่งปลูกสร้างและการบริหารจัดการที่ดิน ในพื้นที่ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกที่หน่วยประดิษฐ์ขึ้นเอง เพื่อใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการฝึก ให้มีความสมจริงมากขึ้น  จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 1 และคณะฯ ได้เดินทางไปยังกรมทหารราบที่ 112 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญ และความคืบหน้าการเสริมสร้างในแต่ละด้านของกองพลทหารราบที่ 11 และหน่วยขึ้นตรง หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 1 และคณะฯ ได้ขึ้นรถ Stryker สไตรเกอร์ เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่โรงเก็บรถยานเกราะ แบบ Stryker สไตรเกอร์ ภายในกรมทหารราบที่ 112 เพื่อตรวจความพร้อมของกรมทหารราบเฉพาะกิจ กองพลทหารราบที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งได้กรุณาให้โอวาทแก่กำลังพล ให้พัฒนาและฝึกฝนตนเองเพื่อเป็นหน่วยหลักในการรองรับภารกิจของกองทัพบกในอนาคต

จากนั้นแม่ทัพภาคที่ 1 และคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังการปฏิบัติงานและขีดความสามารถในการซ่อมบำรุง ของกองร้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่ 2 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 11 ในการสนับสนุนโดยตรงต่อหน่วยใช้งานรถยานเกราะ แบบ Stryker สไตรเกอร์ และในเวลาต่อมาแม่ทัพภาคภาคที่ 1 และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงนอนทหารใหม่ความจุ 150 คน แบบใหม่ของกองร้อยกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 112 ที่มีการออกแบบให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วแม่ทัพภาคที่ 1 ยังได้กรุณาเป็นประธานเปิดศูนย์ตัดเย็บกรมทหารราบที่ 112 พร้อมทั้งให้กำลังใจแม่บ้านในการตัดเย็บเครื่องแบบทหารอันจะก่อให้เกิดอาชีพที่เป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว และก่อนเดินทางกลับ ได้ร่วมถ่ายภาพหน้ากรมทหารราบที่ 112 เป็นที่ระลึกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ก้องเกียรติ พุทธิรังสิมาภรณ์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา