HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

หจก.นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลายร่วมพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินวัดแม่เตาดิน

ที่วัดแม่เตาดิน ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พระปลัดสิงหา สุธมุโม เจ้าอาวาสวัดแม่เตาดิน ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนสร้างหอระฆังและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานวัดแม่เตาดิน โดยมี คุณรพีภัศน์ คุณรริดา เด็กหญิงสุพิชญานันท์ เด็กหญิงฉัตรวรีย์ พิริยะธนากุล เป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคี
โดยมีผู้จิตศรัทธา พ่อค้าแม่ค้าประชาชน พุทธศาสนิกชน หน่วยงานราชการ ชมรมต่างๆ ในพื้นที่อำเภอแม่ออน ที่มาร่วมสร้างมหากุศลร่วมทอดกฐิน สามัคคี สำหรับยอดกฐินสามัคคีในปีนี้ได้ 507,524 บาท(ท้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

วัดแม่เตาดิน ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ออน ทางไปหมู่บ้านแม่กำปอง เป็นวัดที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามในแบบของล้านนา มีความเงียบสงบ ร่มรื่น สะอาดตา เหมานแก่การมาปฎิบัติธรรมเป็นอย่างมาก ในวัดมีพระธาตุองค์สีทองตั้งอยู่ให้ไปสักการะบูชากัน และมีพระสีวลี พระเจ้าแสนล้านสมปรารถนา อันเป็นที่นับถือของชาวบ้านที่บอกกันศักดิ์สิทธิมากและใกล้เคียงวัดยังมีลานลานธรรมเมตา ศรีสัตตนาคราช ใว้ให้ผู้ปฎิบัติธรรมอีกด้วย