HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราดเร่งเก็บกระทงรอบสระสวนพุทธธรรมวัดไผ่ล้อม ที่จัดลอยกระทง พบส่วนใหญ่เป็นกระทงใบตอง ส่วนที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดนายกทต.หนองเสม็ดใช้ซับบอร์ดพายเก็บขยะในสระสีเสียดพบเพิ่มจำนวนมาก

จ.ตราด/นายสุรศักดิ์ ภูติภัทร์ นายกเทศมนตรีเมืองตราดสั่งการให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราด จำนวน 10นาย เร่งเก็บกระทงรอบสระสวนพุทธธรรมวัดไผ่ล้อม ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราดที่จัดลอยกระทง พบมีขยะจำนวนมากที่ประชาชนชาวตราดและแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานในพื้นที่จังหวัดตราด นำกระทงมาลอย เก็บใส่ ตะกร้า นำรถหกล้อเทศบาล มาใส่ขยะเพื่อเอาไปทิ้ง พบว่าปีนี้ ใช้กระทงใบตองจำนวนมาก กระทงขนมปังประมาณร้อยละ 20 ส่วนกระทงโฟมไม่พบเลย โดยคาดว่าขยะกระทงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

 

ขณะที่ตำบลหนองเสม็ด ที่เทศบาลตำบลหนองเสม็ดที่จัดขึ้นที่อ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่างหรือสระสีเสียด ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกว่า 1,500 กว่าคน เดินทางไปลอยกระทง ซึ่งปรากฏว่า ในเช้าวันนี้ไม่พบกระทงที่ทำจากสิ่งของที่ย่อยยาก เช่น โพม จะมีเพียงธูปและเทียนเท่านั้น นอกนั้นเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่นใบตองหรือดอกไม้ เท่านั้น

 

นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองเสม็ด เปิดเผยว่า จำนวนกระทงที่เก็บได้ในวันนี้มีกว่า 1,200 กระทง ซึ่งได้ทำกิจกรรมร่วมกับชมรมออกกำลังกายของตำบลหนองเสม็ดนำซับบอร์ดมาช่วยเก็บกระทง ซึ่งมีเพิ่มกว่าปี 2565 แต่กระทงเกือบ 100% เป็นกระทงที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทั้งนั้น จึงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และทำให้สระสีเสียดยังคงกลับมาสะอาดเหมือนเดิม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลหนองเสม็ด เป็นที่ชื่นชมของประชาชนแชะนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นการจัดงานลอยกระทงที่ปลอดเหล้า และปลอดภัยไม่มีการทะเลาะวิวาท ซึ่งงบประมาณการจัดใช้งบของเทศบาชหนองเสม็ดเพียง 1 แสนบาทกับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากททท.สำนักงานตราด และสสส.เท่านั้น แต่งานออกมาดูยิ่งใหญ่และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตราดในเร้่องการรักษาประเพณีที่ดีทแชะไม่มีจำหน่ายสิ่งของมึนเมาใดๆ