HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.แปดริ้วเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดฝึกอบรมการทำอาหาร สลัดโรล พุดดิ้งนมสด ขนมหัวผักกาด ขนมครองแครงกรอบ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 

หลักสูตรจัดฝึกอบรมการทำอาหาร (สลัดโรล พุดดิ้งนมสด ขนมหัวผักกาด ขนมครองแครงกรอบ) พร้อมด้วย นางสุธาทิพย์ บุญเสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาเลิศศรีสุวัฒนา วัดเนินไร่ ม.8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงดูตนเอง และทำอาหารไว้เพื่อบริโภคในครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นคุณค่าในตนเอง และรวมกลุ่มทำกิจกรรมทางสังคม

บุญเสริม ตันวัฒนะ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา