HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สถาปนาเมืองพัทยาครบรอบปีที่ 45

วันที่ 29 พ.ย.66 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยาครบรอบ 45 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานศาลาว่าการเมืองพัทยา

โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองพัทยา นางภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานและชุมชนต่างๆ เข้าร่วม

 

 

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากพระเถรานุเถระจำนวน 9 รูป โดยมี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะข้าราชการเมืองพัทยา และพนักงานเมืองพัทยาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ก่อนจะนายกเมืองพัทยาจะวางพวงมาลัยเพื่อรำลึกถึงนายปริญญา ชวลิตธำรง ผู้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ในการสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา

ในอดีตเมืองพัทยามีฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ตั้งแต่ พ.ศ.2499 ในเฉพาะตำบลนาเกลือประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร และเนื่องจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้หน่วยการปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิม ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็ว

 

 

ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 จึงทำให้พัทยาเปลี่ยนจากการอยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แบบมีผู้จัดการเมือง (City Manager) เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ 5 ของไทย และให้เมืองพัทยามีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนครจนถึงทุกวันนี้