HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มวลชนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด พี่เบียร์-ปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา อายุครบ 51 ปี บริบูรณ์

วันที่ 29 พ.ย.66 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ท่ีมีอายุครบ 51 ปีบริบูรณ์ มีรายงานว่ากลุ่มมวลชนต่างๆ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและใกล้เคียงได้ทยอยเดินทางร่วมอบกระเช้าของขวัญและอวยพรให้กำลังใจในวันคล้ายวันเกิดประจำปีนี้กันอย่างคึกคัก ท่ีหน้าห้องนายกเมืองพัทยา ชั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

 

ทั้งนี้ บริเวณดาดฟ้าชั้น 4 ของอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา พบว่า บรรดามวลชน องค์กร และห้างร้าน ตลอดจนชุมชนต่างๆ ได้ร่วมกันออกร้านให้บริการอาหาร ของคาว ของหวาน และเครื่องดื่ม เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดนายกเมืองพัทยาในวันนี้ โดยเปิดให้บริการกับเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และผุ้ร่วมงานได้รับประทานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สำหรับ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ถือเป็นนักการเมืองมากความสามารถที่ผ่านบทบาทและหน้าที่ทางการเมืองมาแล้วหลายตำแหน่ง อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รองนายกเมืองพัทยา และผู้ช่วยรัฐมนตรี ประกอบกับเป็นคนอัธยาศัยไมตรีที่ดีกับคนทั่วไป และเป็นคนสุภาพ ใช้ชีวิตเรียบง่ายและเข้าถึงง่าย ทำให้เป็นที่รักต่อบุคคลที่รู้จักและประชาชนทั่วไปจนเรียกกันติดปากว่า “นายกพี่เบียร์”