HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกไก่ สนับสนุนการพัฒนาวัดสัมปทวนใน ให้วัดและชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ 29 พ.ย.66 พระสมชาติ ขนุติโก ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไชยพฤฒาราม (สัมปทวนใน) จัดประชุมผู้นำชุมชน และประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณรอบวัด เพื่อสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมทาบทามให้เป็นกรรมการวัด และไวยาวัจกร แทนชุดเก่าที่หมดวาระลง โดยมี นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา นายสุเทพ สถิต นายก อบต.บ้านใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่ได้รับการทาบทาม อาทิ นางสาวกมลรัตน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายบุญเตือน ล้อซ้ง นายมาลัย ล้อซ้ง นายวันวินิชธิพง พรรคโยธิน นายสุรพงษ์ กิจยะกานนท์ นางมยุรี หงษ์เจริญ นายสุภามาศ พาไธสง เข้าร่วมประชุม ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดไชยพฤฒาราม (สัมปทวนใน) ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา

นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า วัดสัมปทวนใน ต้องปรับปรุงอีกมากอบจ.ฉะเชิงเทรา เห็นความสำคัญของวัด ซึ่งเป็นสถานที่ศักสิทธิ์ เป็นที่พึ่งของพุทธศาสานิกชน จึงได้แสดงเจตน์จำนงที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงเพิ่มความทันสมัยแก่วัดจำนวน 2,500,000 บาท เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเข้าวัดทำบุญ ประกอบกิจกรรมทางศาสนา โดยวัตถุประสงค์แรกที่มีความต้องการตรงกันทั้งวัดและคณะกรรมการวัดอาจจะดำเนินการสร้างโดมขนาดใหญ่เพื่อใช้ประกอบกิจการกิจของสงฆ์และประกอบกิจการงานต่างๆของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยโดมดังกล่าวคาดว่าจะใช้งบประมาณเกือบ 5,000,000 ล้านบาท ก็จะได้ทำการปรึกษาหารือเพื่อจะหาแนวทางหาเงินมาสมทบอีกจำนวน 2,500,000 บาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปลายเดือนมกราคม 2567

สืบเนื่องจาก เจ้าคณะตำบลบางแก้ว ได้แต่งตั้ง พระสมชาติ ขนุติโก อายุ 60 เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไชยพฤฒาราม (สัมปทวนใน) เมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา จึงต้องตั้งกรรมการวัด และไวยาวัจกรชุดใหม่ เพื่อร่วมกับวัดดูแลสถานที่พำนักของพระภิกษุสงฆ์ ปรับปรุงให้เป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทำบุญและประกอบศาสนกิจต่าง ๆโดยที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการได้มาและการใช้ไปของเงินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาต่อไป.
ทั้งนี้ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ได้แสดงเจตน์จำนงที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงเพิ่มความทันสมัยแก่วัดจำนวน 2,500,000 บาทโดยใช้งบของอบจ.ทำตามระเบียบของราชการทุกประการ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ในการเข้าวัดทำบุญ ประกอบกิจกรรมทางศาสนาฯ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา