HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตำรวจแปดริ้ว สร้างเครือข่ายประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

วันที่ 30 พ.ย.66 นายประชา คล้ายสิงห์ ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 2 /ประธานกต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา นายวิเชษฐ ยิ่งยง ประธาน กต.ตร.สภ.แสนภูดาษ อ.บ้านโพธิ์ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดยมี พ.ต.อ.นิพนธ์ คล้ายสิงห์ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมฝีกอบรม ประกอบด้วยประชาชนในพื้นที่ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา สภ.บางปะกง สภ.บ้านโพธิ์ และสภ.แสนภูดาษ รวม 200 คน ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่าง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

สำหรับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือ สนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รู้เท่าทัน และสามารถป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ และตอบสนองการดำเนินงานของรัฐบาลในการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา