HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท/เอก ประจำปี พ.ศ. 2566 คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง วันที่สอง พร้อมถวายกำลังใจพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบ วัดหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตุลาคม เวลา 13.00 น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท/เอก ประจำปี พ.ศ.2566 คณะสงฆ์อำเภอบางละมุง วันที่สอง พร้อมถวายกำลังใจพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ โดยได้รับความเมตตาจากพระราชสารโสภณ. (อนันต์ ธมฺมโชโต). วัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธาน โดยในวันนี้เป็นการสอบในวิชาธรรม ทั้งนี้ การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบ วัดหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว ชำนาญ ใจเอื้อ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี