HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดนาจอมเทียน เก่าแก่กว่า 200 ปี พลิกโฉมโบสถ์แดง หนึ่งเดียวแดนภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดนาจอมเทียน เป็นวัดราษฎร์ สังกัด คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ตั้งวัด 55 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 2 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2310 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2532
อาคารและเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถหลังเก่า ซึ่งได้รับการบูรณะในสมัยปัจจุบัน เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ เมื่อยามออกศึกสงคราม และยังใช้เป็นที่ปลุกเสกอาวุธศาตรา และเครื่องรางต่าง ภายในวัดยังปรากฏพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างขึ้นเพราะพระองค์เสด็จผ่าน และได้พำนักอยู่ ทำให้เป็นวัดที่มีตำนานเก่าแก่ เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนในพื้นที่มาจนตราบทุกวันนี้

พระครูสมศักดิ์ ตาณโร เจ้าอาวาส องค์ปัจจุบัน ได้เล็งเห็นว่าโบสถ์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ จากเดิม ที่เป็นสีขาว ลวดลายตัดด้วยสีทอง เมื่ออยู่ไปนานวัน ถูกลมแดดฝน ก็จะมีสภาพเก่าอย่างเห็นได้ชัด จึงได้มีการปรับเปลี่ยนสีของโบสถ์ ให้เป็นสีแดงสด ลวดลายตัดทอง เปรียบดังเช่นโต๊ะหมู่บูชา ที่มีความสวยงามโดดเด่น เป็นที่สะดุดตาต่อผู้พบเห็น เกิดความสง่างามเป็นที่น่าเลื่อมใส ต่อเหล่าพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้ามาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเที่ยวชมความงามของวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีแห่งนี้ นอกจากนี้ ประตูทางเข้าวัด รั้ว และอาคารต่างๆ ก็จะให้มีสีในลักษณะเดียวกับโบสถ์ด้วยเช่นกัน คาดว่า การบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ จะแล้วเสร็จในช่วงปีใหม่ และอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่ภาคตะวันออก

ภาพ/ข่าว ณัฐภูมินทร์ – พัชรพล ปานรักษ์ ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี