HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

วัดเขาช่องลม จัดอยู่ปริวาสกรรม และ บวชชีพราหมณ์ ทำดีเพื่อพ่อ ในวันพ่อแห่งชาติ ปีที่26

เมื่อเวลา17.30น.ของวันที่1ธันวาคม ที่วัดเขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี พระครูปลัดวัณณวัฒน์ กิตฺติธโร เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม เปิดเผยว่าทางวัดเขาช่องลมได้จัดให้ พระภิกษุร่วมประพฤติวุฏฐานวิธี อยู่ปริวาสกรรมและ อุบาสก-อุบาสิกา ร่วมบวชศีลจาริณี ปฏิบัติธรรม สร้างบารมีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1-10ธันวาคม นี้ โดยมีพระสงฆ์เข้าร่วมอยู่ปริวาสกรรมแจ้งความจำนงค์มาแล้ว 70รูปและทยอยเดินทางกันมา ส่วนอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมบวชศีลจาริณี แจ้งความประสงค์มาแล้ว 20 ราย ซึ่งต่างทยอยเดินทางกันมาร่วมบวชกันทุกวัน

โดยท่านประสงค์จะบวชกี่ชั่วโมงหรือกี่วันก็ได้ตามใจปราถนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พ่อหลวง รัชกาลที่9ในครั้งนี้พระครูปลัดวัณณวัฒน์ กิตติธโรกล่าวว่า โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบำเพ็ญความดี รักษาศีล เจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไป ซึ่งท่านใดจะมาเลี้ยงพระหรือถวายน้ำปานะกับพระสงฆ์ที่เข้าปริวาสกรรมและผู้บวชศีลจาริณีสามารถติดต่อกับทางวัดได้โดยตรง

 

ภาพ/ข่าว ชำนาญ ใจเอื้อ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี