HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

แข่งขันกอล์ฟการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบรอบ 119 ปี

วันที่ 3 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบรอบ 119 ปี ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟลอยน้ำ (RAMBHAI BARNI GOLF DRIVING RANGE) โดยได้รับเกียรติจาก นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงาน และ ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กล่าวรายงาน ถึงการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบรอบ 119 ปี ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เพื่อเป็นการจัดหาทุนสนับสนุนการพัฒนาสนามไดร์ฟกอล์ฟลอยน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นักกอล์ฟอีกด้วย

จากนั้นได้เชิญแขกVIP ทั้ง 15 ท่านขึ้นร่วมเปิดป้าย “RBRU Golf Driving Range” และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ร่วมกัน พัตต์กอล์ฟบนเวที และได้เชิญแขกVIP ทั้ง 10 ท่านไดร์ฟกอล์ฟลงน้ำ เพื่อเป็นการเปิดสนามไดร์ฟกอล์ฟลอยน้ำในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังมี Highlight Hole in One พิเศษ ชิงทองคำมูลค่า 1 บาท สนับสนุนโดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยินต จินาจิ้น ประธานกรรมการบริษัทบูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มอบให้อีกด้วย จากนั้นผู้เข้าแข่งขันการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบรอบ 119 ปี จากนั้นทุกท่านก็เริ่ม Shotgun wร้อมกันทุกหลุม และเริ่มดำเนินการแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน

 

 

สมเศียร โชติสนิท ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดจันทบุรี