HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เจ้าคณะอำเภอศรีราชาเจริญพระพุทธมนต์เย็นโครงการมัคคปฏิบัติธรรมยาตรา ปีที่ 11 ณ วัดเขาช่องลม

เวลา19.00น.(3ธ.ค.66) ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดเขาช่องลม อำเภอศรีราชา พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดมเจ้าคณะอำเภอศรีราชา ได้เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์เย็นโครงการมัคคปฎิบัติธรรมยาตรา ปีที่ 11 ณ วัดเขาช่องลม ซึ่งมีพระครูปลัดวัณณวัฒน์ เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาคันทรงเขต2 เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม นำสวดเจริญพระพุทธมนต์
โดยโครงการมัคคปฏิบัติธรรม เดินธุดงค์ธรรมยาตราของคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา

ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญในโครงการคือ การเดินธรรมยาตราของคณะสงฆ์ในอำเภอศรีราชา เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชากล่าวถวายรายงานโดยโครงการมัคคปฏิบัติธรรม เดินธุดงค์ธรรมยาตราคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา อยู่ภายใต้การนำของ พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดม เจ้าคณะอำเภอศรีราชา ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาจำนวน 66 วัด 24 ที่พักสงฆ์

โดยกิจกรรมภายในโครงการจะมีคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกลม และนั่งวิปัสสนากัมมัฎฐาน ทุกวัน รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนชาวพุทธสามารถร่วมถวายภัตตาหารเข้าและเพล ของแต่ละวัดที่ร่วมโครงการ การดำเนินการโครงการนี้ เพื่อรณรงค์ให้มวลมนุษยชาตินำหลักการสันติธรรมมาปฏิบัติให้เกิดสันติสุข