HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ห่วงใย มอบผ้าห่ม 5,600 ผืน ให้ชาวบ้าน4ตำบล ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาว

วันที่ 4 ธ.ค.66 นายสายันต์ สมวัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรเกรสพาร์ทแอนด์ได จำกัด (PPD.) พร้อมด้วย นายชนษ์ปกรณ์ (เสี่ยชัย) ประชานันท์ ผู้จัดการ บริษัท ชัย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด นายพงษ์พันธ์ (เสี่ยเต๊ะ) แก้วกงพาน ผู้จัดการ บริษัท โต-พลาสติก จำกัด นายเขียว สมเจตนา ผู้จัดการ บริษัท เคเอเอส ออโต้พาร์ท จำกัด และผู้แทนจาก บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน

โดยลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 5.600 ผืน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา 4 แห่ง คือ อบต.คลองหลวงแพ่ง อบต.คลองเปรง อบต.คลองอุดมชลจร และ อบต.หนามแดง เพี่อให้นำไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่มีฐานะยากจน ในชุมชน หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาว

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา