HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะสงฆ์อำเภอศรีราชาปิดโครงการมัคคปฏิบัติธรรมยาตราปีที่ 11 หลัง จัดโครงการมาแล้ว 5 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธ.ค.

เมื่อเวลา13.40น.(6ธันวาคม2566)ที่วัดเนินตอง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชามอบหมายให้พระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส(วัดไร่กล้วย) รองเจ้าคณะอำเภอรูปที่2 ประธานสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการปิดโครงการมัคคปฏิบัติธรรมยาตราของคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาปีที่11โดยไว้พระ สวดมนต์ โดยมีพระสงฆ์จำนวน120 รูป และอุบาสก-อุบาสิกา แม่ชี จำนวน 25คนเข้าร่วมโครงการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม2566 โดยการออกเดินธรรมยาตรา นั้นทางคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาได้เปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม2566 ที่วัดโค้งดารา และในวันที่2 ธันวาคมทางคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา ได้เดินธรรมยาตราออกจากวัดโค้งดารามาวัดหินกอง และในวันที่3 ธันวาคม ได้เดินจากวัดหินกองมาวัดเขาช่องลม วันที่4ธันวาคมได้เดินจากวัดเขาช่องลมมาวัดหุบบอนวนารามและในวันที่5 ธันวาคมได้เดินจากวัดหุบบอนวนารามมาที่วัดเนินตอง

โดยในการเดินธรรมยาตราครั้งนี้นั้น ทางพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชาพร้อมด้วยเป็นพระครูสุภัทรธรรมฺธาดา เจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา พระครูสุนทรธรรมวินิจ เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง พระครูปลัดวัณณวัฒน์ กิตฺติธโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง ร่วมกันเดินนำพระสงฆ์ 120 รูปพร้อมด้วยอุบาสก-อุบาสิกา-แม่ชี ออกเดินจากวัดโค้งดาราตั้งแต่วันที่2 ธันวาคม –วันที่5ธันวาคม 2566 ไปตามเส้นทางท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัดทุกวันในช่วงบ่าย จนมาสิ้นสุดที่วัดเนินตองเป็นวัดสุดท้าย โดยทางคณะสงฆ์อำเภอศรีราชาจัดโครงการมัคคปฏิบัติธรรมยาตราปีนี้เป็นปีที่11 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด

 

หลังจากพิธีปิดโครงการมัคคปฏิบัติธรรมยาตราปีที่11ทางคณะสงฆ์อำเภอศรีราชา โดยพระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส(วัดไร่กล้วย) รองเจ้าคณะอำเภอรูปที่2 ประธานสภาสงฆ์จังหวัดชลบุรีได้มีการมอบวุฒิบัตรพร้อมปัจจัยค่ารถ พระเครื่องที่ระลึก ให้กับพระสงฆ์ 120 รูป อุบาสก-อุบาสิกา-แม่ชี 25 คน ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ก่อนที่จะให้โอวาทกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่เป็นพระสงฆ์-แม่ชี-อุบาสก-อุบาสิกา ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินทางกลับ