HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ เปิดสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบที่2  

วันที่ 7 ธ.ค.66 พระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าคณะตำบลสัตหีบ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์  พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้เป็นประธานเปิดการสอบธรรมสนามหลวงสนามสอบที่ 2 ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท  ประจำปี 2566   ณ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี อาจารย์ อารีย์  คำนึงกิจ ผู้จัดการ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ นาย ภุมรินทร์ สมนวล ผู้อำนวยการ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ พร้อมคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมในพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง จำนวน กว่า 561 คน

 

อาจารย์ อารีย์  คำนึงกิจ กล่าวว่า โรงเรียนธรรมสิริศึกษาสัตหีบ เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาวิชาธรรมให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เสริมเพิ่มเติมจากวิชาทั่วไป ให้นักเรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และนำไปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ โดยมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าสอบนักธรรมตรี จำนวน 408 คน นักธรรมโท 198 คน  ซึ่งผลการสอบนักธรรมในแต่ละปี จะมีเกณท์การสอบผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

พระครูสีลสาราธิคุณ กล่าวว่า โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ได้มีการเรียนการสอนในวิชาธรรมอย่างจริงจัง ทำให้นักเรียนสามารถผ่านการสอบได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี และในปีนี้ได้ตั้งหัวข้อกระทู้ธรรมให้นักเรียนที่เข้าสอบได้ศึกษาในเรื่องต่างๆ เพื่อขัดเกลาจิตใจ พร้อมกับกล่าวอีกว่าการศึกษาธรรมเป็นสิ่งที่ดี เมื่อผู้ใดได้ศึกษาแล้วมั่นใจว่าจะต้องเป็นคนดีและมีคุณธรรมอย่าง

 

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี