HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ศีลธรรมสมาคมบ้านบึงรับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้กับมูลนิธิ รพร.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม ที่โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชาโดย นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมอบหมายให้ ผู้อำนวยการแพทย์ นพ.มาโนชย์ พานทองวิริยะกุล คุณประวีณ คุณานุพันธ์ชัย รองหัวหน้าหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง(สำนักงานใหญ่)พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ ศีลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวิน และ อาสาสมัครศีลธรรมสมาคมบ้านบึง จุดบ่อวิน รับมอบ รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน (AMBULANCES) จำนวน 1 คัน

ซึ่งเป็นรถพยาบาลที่ทางโรงพยาบาลปลดระวางแล้วจากทางโรงพยาบาลพญาไท สรีราชา เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรับส่งต่อผู้ป่วยและด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน ของทางหน่วยกู้ภัยศีลธรรมสมาคมบ้านบึง ต่อไป ทางด้านนายแพทย์ กล่าวว่า การมอบรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างคุณประโยชน์ด้านการสาธารณสุข และสาธารณกุศล ในการช่วยเหลือชีวิต การสร้างโอกาสในการรอดชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

จึงแสดงความประสงค์ที่จะบริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ให้สามารถออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน ก่อนส่งต่อไปยังโรงพยาบาลโดยมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน