HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกฯกัมปนาท ชูสุวรรณ เปิดห้องประชุมสภา ทำชาวบ้านตื่นเต้นไม่กล้านั่งเก้าอี้ผู้นำในสภา อบต.เกาะขนุน ในการร่วม MOU ธนาคารขยะฯนำสู่พลังงานทดแทน ที่มีผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตัวแทนบริษัทฯ และชาวบ้านที่ต่างดีใจขยะถุงแกง ถุงพลาสติกต่างๆสร้างรายได้สู่ครัวเรือน

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 นายกกัมปนาท ชูสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายนิวัตร จาบกูล นายชุมพล เข็มทอง รองนายก อบต.เกาะขนุน และ นายอนันต์ ภู่สวัสดิ์ เลขานุการนายก อบต.เกาะขนุน เข้าร่วมกิจกรรม ลงนามในบันทึกข้อตกลง “ธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน” ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.เกาะขนุน อาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลเกาะขนุน(อสม.) ประชาชนทั่วไป และสถานประกอบการบางแห่งในพื้นที่ ตำบลเกาะขนุน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

บรรยากาศขณะลงทะเบียน ทุกท่านที่มาร่วมลงนามฯ ต่างดูตื่นเต้น และให้ความสำคัญ จากการที่พอทราบข้อมูลมาก่อนล่วงหน้า แต่พอมาเห็นเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.เกาะขนุน ส่งสมุดบันทึกที่สวยงาม คล้ายสมุดธนาคาร ดูชัดเจน ผู้สื่อข่าวสอบถาม สมาชิก ส.อบต.เกาะขนุน บอกว่า ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ อบต. ที่วิสัยทัศน์นำพัฒนา ตนเองต่างพร้อมจะประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านแต่ละชุมชนมาร่วมโครงการนี้

ขณะที่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นถึงความน่ารักของชาวบ้าน ในการให้เกียรติสถานที่ พากันไม่เข้าไปนั่งเก้าอี้ ที่มีไว้ของ สมาชิก ส.อบต. ผู้บริหาร จนเจ้าหน้าที่ต้องมาเชิญว่าให้เข้าไปนั่ง ผู้สื่อข่าวสอบถามคุณนิลเนตร กันมะณี อายุ39 ปี ชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านนาน้อย เล่าด้วยรอยยิ้มบอกว่า ถึงจะเคยมาแต่ก็อดตื่นเต้นไม่ได้ เพราะที่ห้องนี้เป็นห้องประชุมสภาฯ

ด้านนายกัมปนาท ชูสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นั่งเป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงการร่วมกิจกรรมธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนมีการระบุข้อตกลงทำบันทึกข้อตกลงกันดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนตกลงจะ

ดำเนินการติดตั้งถังขยะอินทรีย์(ถังขยะเปียกครัวเรือน) ไปใช้ในการคัดแยกเศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้หรือขยะที่ย่อยสลายได้ ผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนตกลงจะนำขยะพลาสติก มาฝากกับ ธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน ในอัตรา ขยะพลาสติก จำนวน 3 กิโลกรัม แลกพลังงานทดแทนได้ จำนวน 1 ลิตร ผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมธนาคารขยะพลาสติกเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนจะดำเนินการขยะก่อนทิ้ง และตกลงจะช่วยองค์การบริหาส่วนตำบลกะขนุนขยายผลกิจกรรม ธนาคารขยะพลาสติกพลังงานทดแทนในหน่วยงานของตนเอง

หลังลงนามก็มีการถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมนำชมกระบวนการผลิต และให้เห็นถึงคุณภาพน้ำมันที่กลั่นจากขยะพลาสติก นำมาเป็นพลังงานหุงต้มได้ดีไม่แพ้เตาแก๊ส อันจะนำไปสู่การกำจัดขยะ เพิ่มมูลค่านำรายได้สู่ครัวเรือนในทุกชุมชนต่อไป

 

…..สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา