HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายอำเภอศรีราชาร่วมพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเขาก้างปลา หมู่7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา

เมื่อเวลา09.09น.(9ธ.ค.2566) ที่ชุมชนเขาก้างปลา หมู่7 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมศรัทธา สืบสานพัฒนา ประชาร่มเย็น” มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนแห่งความสามัคคีในหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแห่งความดีงาม เพื่อปกป้องพสกนิกรจากภัยยาเสพติดด้วยสันติวิธี อีกทั้งเพื่อนำเงินกองทุนพระราชทาน ไปเป็นทุนระดมเงินกองทุนให้เพิ่มมากขึ้น และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดของประชาชน และใช้แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งพลังแผ่นดินและยั่งยืน

โดยมีนายนำพงศ์ เอี่ยวสีหยก ผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านเขากวางปลา ตำบลบ่อวิน กล่าวรายงาน โดยภายในงานได้มี นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.บ่อวิน นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายก อบต.บ่อวิน ส่วนราชการอำเภอศรีราชา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลบ่อวิน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา เจ้าหน้าที่อบต.บ่อวิน แขกผู้มีเกียรติและประชาชนชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน/พิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน